ialah orang-orang yang menyampaikan syariat Allah serta mereka takut melanggar perintahNya, dan mereka pula tidak takut kepada sesiapa pun melainkan kepada Allah (Ahzab 33:39) target="_blank"

Thursday, March 10, 2011

Tak KENAL Rasulullah, maka menolak ajarannya5.00
Tak KENAL Rasulullah, maka menolak ajarannya

No comments:

Post a Comment