ialah orang-orang yang menyampaikan syariat Allah serta mereka takut melanggar perintahNya, dan mereka pula tidak takut kepada sesiapa pun melainkan kepada Allah (Ahzab 33:39) target="_blank"

Thursday, March 10, 2011

"Perniagaan yang Tidak Pernah Merugi" - Ustadz Abdullah TaslimUploaded by dbrownies27 on Feb 13, 2011

Allah 'Azza wa Jalla berfirman ( yang artinya ) " Wahai orang - orang yang
beriman,sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?

( yaitu ) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad dengan harga dan jiwamu,

itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya.
Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, dan ( memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di surga 'Adn. Itulah keberuntungan yang sangat
besar (QS Ash-Shaff: 10-12 )

No comments:

Post a Comment