ialah orang-orang yang menyampaikan syariat Allah serta mereka takut melanggar perintahNya, dan mereka pula tidak takut kepada sesiapa pun melainkan kepada Allah (Ahzab 33:39) target="_blank"

Thursday, March 10, 2011

10 Dosa Besar (Dakwah vol.2) part 6 - Ustadz Yusuf Mansur4.48
az Zumar 47
Jika orang yang zalim memilik isi dunia, nescaya mereka akan sanggup menebusnya untuk bebas dari azab seksa api neraka!
m
http://quran.com/39/47
Dan sekiranya orang-orang zalim itu mempunyai segala apa jua yang ada di bumi, disertai sebanyak itu lagi, tentulah mereka rela menebus diri mereka dengannya daripada azab seksa yang buruk pada hari kiamat, setelah jelas nyata kepada mereka dari (hukum) Allah, azab yang mereka tidak pernah fikirkan

No comments:

Post a Comment