ialah orang-orang yang menyampaikan syariat Allah serta mereka takut melanggar perintahNya, dan mereka pula tidak takut kepada sesiapa pun melainkan kepada Allah (Ahzab 33:39) target="_blank"

Sunday, November 27, 2011

Penghayatan Hijrah [Bhg 3] : Tegaknya pemerintahan Islam dan Kewajipan bersama Jamaah Islam

No comments:

Post a Comment