ialah orang-orang yang menyampaikan syariat Allah serta mereka takut melanggar perintahNya, dan mereka pula tidak takut kepada sesiapa pun melainkan kepada Allah (Ahzab 33:39) target="_blank"

Monday, November 7, 2011

Jalan menuju pembebasan - Mustafa Masyhur [buku]

No comments:

Post a Comment