ialah orang-orang yang menyampaikan syariat Allah serta mereka takut melanggar perintahNya, dan mereka pula tidak takut kepada sesiapa pun melainkan kepada Allah (Ahzab 33:39) target="_blank"

Thursday, August 4, 2011

KEWAJIPAN MENYERU KEPADA ISLAM @ Bagaimana Kita Menyeru Kepada Islam - Fathi Yakan

http://www.scribd.com/doc/23094361/Bagaimana-Kita-Menyeru-Kepada-Islam-Fathi-Yakan

KEWAJIPAN MENYERU KEPADA ISLAM

Link 2 >>>>Bagaimana Kita Menyeru Kepada Islam -Fathi Yakan..


ms13
KEWAJIPAN MENYERU KEPADA ISLAM

Mengajak masyarakat untuk melaksanakan ajaran-ajaran islam, menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka berbuat yang tidak baik adalah kewajiban dalam agama Islam. Maka kita sebagai warga, yang berada dalam lingkungan medan Islam, seharusnya tegak membawa tugas itu memikulnya dengan segala kesungguhan, mengerahkan tenaga, serta waktu dan pemikiran kita. Dan inilah tugas utama bag setiap da’i

ms16
Maka kalau menetapkan hukum berdasarkan Syari’ah Allah itu hukumnya wajib, tentulah mewujudkan kewajipan ini erat hubungannya dengan usaha membentuk suatu masyarakat Islam yang sebenarnya. Maka untuk selanjutnya, segala usaha untuk membentuk masyarakat Islam itu hukumnya wajib, fardhu ’ain, yang ditugaskan kepada setiap individu yang beragama Islam. Dan jalan yang paling tepat untuk menegakkan masyarakat Islam itu ialah Dakwah

Maka jelaslah bahawa da’wah itu hukumnya wajib, fardhu ’ain dan orang-orang yang meninggalkan Da’wah itu berdosa, kerana meninggalkan kewajiban yang dituntut oleh Islam. Dan dosa ini tidak dapat ditebus, kecuali dengan tegak dan bangkit, untuk memikul beban da’wah. Semua ummat Islam berkewajipan turut mempunyai saham dalam usaha ini, sesuai dengan kemampuan dan kemungkinannya masing-masing, supaya mereka sama berusaha melaksanakan segala macam kegiatan, yang bertujuan membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya....!


ms30
...kepentingan berda’wah, menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh ummat manusia, itu hukumnya wajib, menurut agama. Berusaha melenyapkan kemungkaran dan meratakan kemakmuran adalah tugas dari tiap-tiap individu. Tugas ini tidaklah gugur kerana seseorang menjadi anggota dan suatu harakah dan turut aktif dalam segala kegiatannya. Kewajiban ber’amal menurut Islam dibebankan kepada setiap Muslim, baik di daerahnya ada jama’ah ataupun tidak. Jadi, membentuk jama’ah dalam Islam, maksudnya ialah untuk mengatur kegiatan-kegiatan individu, supaya dapat disusun menjadi suatu gerakan

No comments:

Post a Comment