ialah orang-orang yang menyampaikan syariat Allah serta mereka takut melanggar perintahNya, dan mereka pula tidak takut kepada sesiapa pun melainkan kepada Allah (Ahzab 33:39) target="_blank"

Thursday, May 26, 2011

Pembukaan kota Makkah - Penyebaran Islam

Forum - Masjid Rahmaniah, Greenwood

No comments:

Post a Comment