ialah orang-orang yang menyampaikan syariat Allah serta mereka takut melanggar perintahNya, dan mereka pula tidak takut kepada sesiapa pun melainkan kepada Allah (Ahzab 33:39) target="_blank"

Saturday, May 14, 2011

Amar Makruf Nahi Mungkar

Kewajiban

No comments:

Post a Comment