ialah orang-orang yang menyampaikan syariat Allah serta mereka takut melanggar perintahNya, dan mereka pula tidak takut kepada sesiapa pun melainkan kepada Allah (Ahzab 33:39) target="_blank"

Sunday, April 17, 2011

Aqidah - beriman dengan Rasul

Beriman dengan Rasul
Utusan ALLAH
membawa ajaran Islam

taat Rasul
mematuhi Syariat, Hukum Islam

No comments:

Post a Comment