ialah orang-orang yang menyampaikan syariat Allah serta mereka takut melanggar perintahNya, dan mereka pula tidak takut kepada sesiapa pun melainkan kepada Allah (Ahzab 33:39) target="_blank"

Sunday, January 6, 2013

qr code

http://goqr.me/

http://qrcode.kaywa.com/

<img src="http://qrfree.kaywa.com/?s=8&d=http%3A%2F%2Fkuliahpelbagai.blogspot.com%2F"
alt="QRCode"/>

No comments:

Post a Comment