ialah orang-orang yang menyampaikan syariat Allah serta mereka takut melanggar perintahNya, dan mereka pula tidak takut kepada sesiapa pun melainkan kepada Allah (Ahzab 33:39) target="_blank"

Thursday, December 8, 2011

10 Intisari Al A'raf

Surah Al A'raf menceritakan tentang:

1. Penegasan Al Quran sebagai kalamullah yang menjadi mu'jizat berkekalan.

2. Semua manusia berasal dari bapa yang sama iaitu Adam.

3. Mengisbatkan tauhid (mengesakan) Allah dan penegasan bahawa hanya Allah yang berhak mencipta hukum hakam syariat.

4. Penurunan wahyu dan perlantikan rasul dari pihak Allah.

5. Perkhabaran tentang benarnya hari qiamat, yang terkandung padanya hisab, jaza', syurga, neraka dan pembahagian manusia kepada ahli syurga, ahli neraka dan ashabul a'raf.

6. Dalil dan bukti-bukti kewujudan Allah.

7. Amaran kepada umat Muhammad SAW dengan azab yang pernah menimpa umat-umat terdahulu.

8. Kisah-kisah para nabi seperti Nabi Nuh, Hud, Soleh, Lut, Syuaib dan Musa. Juga cerita penderhakaan Bani Israel yang mengundang kemurkaan Allah dan menjadikan mereka kera dan babi.

9. Allah mengumpamakan ulama' su' (ulama' jahat) yang menyembunyikan kebenaran hukum Allah seperti anjing.

10. Menolak penyembahan berhala yang pastinya tidak mampu memberi manfaat dan mudharat kepada manusia

No comments:

Post a Comment