ialah orang-orang yang menyampaikan syariat Allah serta mereka takut melanggar perintahNya, dan mereka pula tidak takut kepada sesiapa pun melainkan kepada Allah (Ahzab 33:39) target="_blank"

Sunday, February 13, 2011

ZALIM

Apa itu ZALIM ? ظلم

Adakah ZALIM ini hanya bermaksud `tidak adil' / KEJAM ?

Adakah ZALIM termasuk MANUSIA (pemimpin yang zalim dan jahat)

Adakah ALLAH SWT ada sifat ZALIM ? (Maha Suci Allah dari sifat sedemikian)

Adakah manusia berbuat ZALIM terhadap Allah SWT, Rasul, ajaran Islam, hukum syariat ?

Dalam al Quran, perkataan ZALIM dan orang yang penzalim (berlaku Zalim) disebut sebagai az Zalimin
الظالمين

http://quran.com/5/45
Barangsiapa yang tidak berhukum dengan Hukum ALLAH, mereka adalah golongan Zalim (al Maaidah 45)ZULUMAT - Kegelapan. Kata dasar asal dari ZALIM

---------------------------------------------------------------

ZALIM :
Kejam
Aniaya

contoh : pemerintah yang melakukan kezaliman ke atas rakyat termasuk menangkap tanpa bicara, menyeksa, membunuh ulama' dan pejuang keadilan.

"Doa orang yang dizalimi tidak dihijab"


*****Carian ZALIM dalam `Al Quran Digital' ada 192 entri

-------------------------------------
MENDUSTAKAN ALLAH

39. Az Zumar 32
Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahannam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir?


61. Ash Shaff 7
Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak kepada Islam? Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim.

11. Huud 18
Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah?


ANCAMAN TERHADAP ORANG ZALIM


42. Asy Syuura 45
Ingatlah, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu berada dalam azab yang kekal

42. Asy Syuura 22
Kamu lihat orang-orang yang zalim sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka kerjakan, sedang siksaan menimpa merekaJANGAN MENYOKONG GOLONGAN ZALIM

11. Huud 113. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim** yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolongpun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan

**Cenderung kepada orang yang zalim maksudnya menggauli mereka serta meridhai perbuatannya


JANGAN ZALIMI DIRI SENDIRI

10. Yunus 44
Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikitpun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri


30. Ar Ruum 9
Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri


Yang dimatikan dalam keadaan MENZALIMI DIRI SENDIRI

16. An Nahl 28
(yaitu) orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, lalu mereka menyerah diri (sambil berkata); "Kami sekali-kali tidak ada mengerjakan sesuatu kejahatanpun." (Malaikat menjawab): "Ada, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu kerjakan."DOA TAUBAT
21. Al Anbiyaa' 87
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami tidak akan mempersempitnya (menyulitkannya), maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap: "Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim."-------------------------
22 Feb

SYIRK adalah KEZALIMAN yang paling besar

31. Luqman 13
Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar."


ALLAH tidak memberi hidayah kepada kaum yang zalim...dan mereka tidak dizalimi (zulimu)

No comments:

Post a Comment